Emilia Szymanowicz

 

Psycholog, Psychoterapeuta, założycielka Pracowni Psychologicznej UL

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. W zależności od potrzeb klientów korzystam z metod zaczerpniętych z różnych szkół i nurtów terapeutycznych: poznawczo-behawioralnego, ericksonowskiego, terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Psychologię kliniczną ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zrealizowałam I i II stopień szkoleń w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szereg dodatkowych szkoleń zawodowych w Instytucie Ericksonowskim, Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Jestem członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia”, absolwentką Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jestem absolwentką rekomendowanego przez PTP studium podyplomowego z zakresu opiniowania psychologiczno-sądowego w sprawach z udziałem dzieci.

Aby służyć swoim klientom pomocą adekwatną do ich potrzeb stale rozwijam swój warsztat pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam min. w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz w placówkach służby zdrowia. Pracuję z osobami, które potrzebują wsparcia przy wprowadzaniu zmian w życiu i samopoczuciu.

Służę pomocą osobom, które:

 

 • żyją uwikłane w przemoc,
 • przeżywają trudne sytuacje w związku,
 • odczuwają nadmierną zazdrość o partnera, 
 • nie potrafią znaleźć właściwego partnera na życie,
 • nie potrafią zbudować trwałego związku z drugim człowiekiem,
 • nie wchodzą w związki z obawy przed odrzuceniem lub niepowodzeniem,
 • czują, że są uzależnione emocjonalnie od drugiego człowieka,
 • wchodzą w związki z krzywdzącymi osobami,
 • czują, że nie są warte miłości,
 • czują, że ich potrzeby emocjonalne w dzieciństwie zostały zaniedbane lub zaniedbywane są obecnie,
 • w swoim życiu doświadczyły urazu, którego skutki odczuwają do dziś,
 • mają kłopot z zaakceptowaniem swojej orientacji seksualnej, boją się reakcji bliskich,
 • przeżywają problemy w kontaktach z ludźmi, kryzysy w relacjach z bliskimi,
 • mają problemy w komunikacji z innymi,
 • unikają kontaktów z ludźmi, co utrudnia im życie,
 • czują nadmierną odpowiedzialność za siebie i innych,
 • mają trudną sytuację życiową,
 • w rodzinach, z których pochodzą, bliskie osoby nadużywały alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
 • doświadczają poczucia osamotnienia, zagubienia, pustki,
 • czują stałe rozdrażnienie i irytację,
 • wątpią we własne siły,
 • mają obniżone poczucie własnej wartości,
 • nie panują nad swoimi reakcjami w złości,
 • doświadczają obniżonego nastroju, lęku, rozdrażnienia czy innych silnych emocji, z którymi chcą lepiej sobie radzić,
 • odczuwają w życiu pustkę, bezsens podejmowania działań,
 • ważne sprawy lub codzienne obowiązki stale odkładają na później,
 • czują lęk przed zmianą, nawet zmianą na lepsze,
 • są perfekcjonistami i chciałyby to zmienić,
 • przeżywają nadmierną obawę przed opinią otoczenia,
 • czują, że nie są akceptowane przez innych ludzi,
 • mają trudności w stawianiu granic innym ludziom, nie potrafią zachować się asertywnie i dbać o swoje dobro,
 • są niezadowolone ze swojego wyglądu,
 • okaleczają swoje ciało,
 • mają myśli samobójcze,
 • objadają się,
 • mają problemy ze snem,
 • przeżywają napięcie, lęk,
 • chcą dowiedzieć się jak sprawić, aby być lepiej postrzeganym przez innych ludzi,
 • chcą poznać siebie i nauczyć się korzystać z własnych zasobów, lepiej radzić sobie w życiu i być bardziej szczęśliwymi ludźmi.


Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par i małżeństw oraz terapię rodzin.


lek. Sylwia Kosson Szeidl

 

Psychiatra, Psychoterapeuta

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi oraz poradniach zdrowia psychicznego. Od 2010 roku starszy asystent w II Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Praca na oddziale dziennym i całodobowym, konsultacje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz oddziałach szpitalnych somatycznych. Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz z „podwójną diagnozą”. Swoje umiejętności psychoterapeutyczne w podejściu integracyjnym doskonalę w Instytucie Psychologii Zdrowia.

 

Pomagam pacjentom z :

 

 • Zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Uzależnieniami
 • Zaburzeniami osobowości
 • Zaburzeniami odżywania (anoreksja, bulimia)
 • Psychozami
   

 


Julia Otto 

 

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, mediatorem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Psychologię kliniczną ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Mediacji i Negocjacji Sądowych i Pozasądowych realizowanych pod patronatem Polskiego Centrum Mediacji PCM oraz Uczelni Łazarskiego. Ze Szkołą Wyższej Psychologii Społecznej byłam związana przez kilka lat, działając naukowo w Centrum Interdyscyplinarnym Badań Poznawczych ICACS oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne i warsztaty ze studentami. Swoje doświadczenie i umiejętności zdobywałam dzięki stażom m.in. Szpital Bródnowski.Ponadto pracowałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ( Szpital Tworkowski) gdzie zajmowałam się diagnozą psychologiczną, psychoedukacją, poradnictwem, pracą terapeutyczną oraz prowadziłam treningi metapoznawcze. Psychoterapia to dla mnie spotkanie dwóch osób,podczas którego, wziąwszy odpowiedzialność za siebie, klient dochodzi do ważnych osobistych prawd czy śladów minionych doświadczeń.Moją rolą jako psychoterapeuty jest współtowarzyszenie klientowi w podróży, jaką jest odkrywanie i doświadczanie własnej osoby , podążanie za nim i wspieranie go w jego wędrówce. Pracuję w podejściu integracyjnym.Kieruję się etosem zrozumienia, bezwarunkowości, autentyczności, zaangażowania i odpowiedzialności w naszej relacji. Pracuję pod stałą superwizją.

 

Pomagam osobom, które:

 

 • doświadczają trudnej sytuacji straty osobistej
 • mają głębokie poczucie braku bezpieczeństwa w związku z utratą relacji
 • mają trudną sytuację życiową związaną z chorobą psychiczną,Alzheimera,nowotworową bliskiej osoby
 • doświadczają trudności życiowych związanych ze zmianami hormonalnymi (kobiety w 
 • ciąży,kobiety w trakcie menopauzy)
 • doświadczają trudności emocjonalnych - chwiejność/labilność nastroju
 • doświadczają stanów chronicznej złości, a chciałyby nauczyć się konstruktywnego jej wyrażania
 • przeżywają stany smutku i przygnębienia – depresja, dystymia, żałoba
 • cierpią z powodu niskiej samooceny, mają niskie poczucie własnej wartości; deprecjonują własną osobę
 • uzależniają swoje poczucie wartości od opinii innych ludzi
 • mają poczucie pustki, bezradności, bezsilności, beznadziei, osamotnienia, zagubienia, braku sensu, braku nadziei, rezygnacji
 • pragną w bardziej adaptacyjny sposób radzić sobie z uczuciami bezbronności, niskim poczuciem własnej wartości w celu pokonania pogardy do samego siebie i wsparcia samoakceptacji
 • mają poczucie braku energii życiowej, apatyczności
 • przeżywają stany lękowe – lęk z napadami paniki, lęk uogólniony, agorafobia, fobia społeczna,
 • fobia specyficzna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, hipochondria
 • doświadczają poczucia wstydu, co przeszkadza im w funkcjonowaniu w różnych obszarach ich
 • życia (relacje interpersonalne i intrapersonalne); mają trudności w akceptacji własnej fizyczności
 • potrzebują lepiej radzić sobie z sytuacjami stresowymi
 • doświadczają wypalenia zawodowego 
 • potrzebują wsparcia w budowaniu relacji osobistych i zawodowych 
 • przeżywają problemy na płaszczyźnie komunikacyjnej w relacjach z innymi ludźmi – trudności w inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów
 • doświadczają kryzysu w relacji – rozstanie, rozwód
 • mają trudności w okazywaniu ciepła, bliskości w relacji z bliskimi osobami
 • nie potrafią ponownie zaufać w osobistej relacji
 • nie radzą sobie z poczuciem zdrady i odrzucenia
 • mają przekonanie, że są "złymi" rodzicami, "złymi" małżonkami
 • mają trudności w wyrażaniu własnych potrzeb, pragnień, opinii (zarówno pozytywnych jak i negatywnych); mają trudności w odmawianiu innym i wyznaczaniu zdrowych granic, tak by by blisko z innymi w chwilach dużej intymności, ale jednocześnie funkcjonując z dużym poczuciem niezależności
 • nie potrafią dotrzymać swoich postanowień
 • nadmiernie kontrolują siebie bądź swoich bliskich
 • pragną dokonać w swoim życiu zmian na drodze rozwoju osobistego

Z zamiłowania zajmuję się także pisaniem. Jestem autorką kilku publikacji naukowych, np. "Rola negacji w rozumieniu tekstu oraz w powstawaniu i tłumieniu stereotypowych asocjacji" i artykułów popularnonaukowych, m.in. "Od genomu do schizofrenii", "Empatyczny sadysta", "Korzeń moralności". Ponadto jestem redaktorem i prowadzę własny zespół redakcyjny, tworząc magazyn Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) "Inspiracje Psychologiczne". Prywatnie jestem mamą, posiadaczką kota i psa, miłośniczką książek oraz biegania


Arnolda Janicka

 

Psychoterapeuta, Terapeuta Uzależnień

Jestem psychologiem i terapeutą, absolwentką Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiadam Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz certyfikat trenera programu CANDIS dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od marihuany. Posiadam również umiejętności niezbędne do pracy z osobami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej, cierpiącymi na zaburzenia lękowe i depresyjne. Od ponad 10 lat zajmuję się pomocą psychologiczną i terapeutyczną ukierunkowaną na przezwyciężanie sytuacji konfliktowych, wspieranie umiejętności adaptacyjnych i poczucia własnej wartości, poprawę funkcjonowania w sytuacji nasilonych lęków, stanów depresyjnych, problemów, osobowościowych, trudności post- traumatycznych.

Pomagam w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych dotyczących „trudnego dzieciństwa ” oraz „trudnych relacji z bliskimi osobami”. W praktyce terapeutycznej zajmuję się zwiększaniem świadomości w zakresie rozumienia własnych potrzeb , wyborów, emocji , relacji międzyludzkich, wspieraniem motywacji do zmiany. W swojej pracy staram się integrować podejścia różnych szkół terapeutycznych z naciskiem na koncepcję behawioralno- poznawczą oraz humanistyczną. Proponowane przeze mnie podejście terapeutyczne opiera się na tworzeniu wraz z klientem warunków do zmiany, którą chciałby uzyskać oraz towarzyszeniu mu w „drodze”, którą chce podążać. Psychoterapia jest szczególnym rodzajem spotkania dwóch osób: klienta i terapeuty, aby to spotkanie miało ciąg dalszy ważne jest poczucie bezpieczeństwa, poczucie zrozumienia oraz przekonanie klienta, że osoba do której przychodzi jest terapeutą odpowiednim dla niego. Do tej pory najczęściej pracowałam z osobami identyfikującymi się jako DDA, DDD, osobami z problemem uzależnienia, zaburzeniami nastroju, problemami w relacjach społecznych. Prywatnie lubię wycieczki górskie, literaturę i film. Do Kliniki UL dołączyłam w czerwcu 2014 roku. Zapraszam na wstępne konsultacje, które pomogą podjąć decyzję co do dalszej formy pomocy.


Arleta Balcerek

 

Psycholog, Psychoterapeuta

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jestem również psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i szkoleniowcem. Od lat pracuję w poradnictwie psychologicznym – telefonicznym i internetowym. Mam doświadczenie w pracy w państwowej służbie zdrowia – byłam psychologiem na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala w Otwocku i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie-Radość, prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową w Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku. Rozwój zawodowy wiążę z pracą psychoterapeutyczną oraz trenerską. Od kilku lat prowadzę szkolenia dla opiekunek w żłobkach, na których przekazuję wiedzę na temat rozwoju i wychowania dziecka, ale też staram się kształtować u kandydatek wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka oraz umiejętność radzenia sobie z problemami i stresem. Współprowadziłam grupę terapeutyczną i grupę wsparcia dla osób w depresji, wraz z drugim psychologiem przygotowałam i prowadziłam warsztaty aktywizujące dla kobiet 50+. Aktualnie oprócz prowadzenia psychoterapii indywidualnej, prowadzę szkolenia, przygotowuję warsztaty dla rodziców oraz zajmuję się poradnictwem dla rodziców z zakresu problemów wychowawczych i kształtowania kompetencji rodzicielskich. Ukończyłam szereg kursów i szkoleń, m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, seksuologii, psychoterapii, mediacji rodzinnych. Chętnie biorę udział w konferencjach i sympozjach. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży.


Zajmuję się pomaganiem osobom:

 • W kryzysach życiowych 
 • Z problemami wynikającymi z silnego stresu i wypalenia zawodowego
 • W żałobie
 • W depresji i obniżonym nastroju
 • Z problemami z lękiem (w tym cierpiącym na fobie, lęk społeczny, ataki paniki, nerwicę natręctw itp.) 
 • Z problemami osobowościowymi
 • Z zaburzeniami psychosomatycznymi 
 • Z trudnościami w relacjach 
 • Nieśmiałym i wycofanym z życia społecznego
 • Z problemami wychowawczymi
 • Z problemami wynikającymi z wieku dojrzewania i wkraczania w dorosłość.


Dorota Groszkowska

 

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, terapeutą, mediatorem oraz trenerem treningu i warsztatu psychologicznego Psychologię ukończyłam na wydziale Stosunków Międzykulturowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS). Jestem również absolwentką Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Poza tym ukończyłam I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, aby móc jak najbardziej profesjonalnie pracować w tym nurcie, gdyż był to zawsze najbliższy mojemu sercu sposób kontaktu z klientem W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na przyszłości. Towarzyszę klientom w poszukiwaniu najlepszych dla nich rozwiązań przy znacznym wykorzystywaniu ich własnych zasobów i mocnych stron.

Z pełną świadomością odbyłam również roczne kursy z zakresu Terapii Systemowej Rodzin oraz Mediacji, aby pracując z najmłodszymi, umieć rozpoznawać i rozumieć ich świat, przede wszystkim w kontekście społeczno-rodzinnym. Swoje zawodowe doświadczenie zdobywałam przez wiele lat na stanowisku psychologa w szkole podstawowej, doskonale wiedząc, że właśnie poprzez różnorodną pomoc dzieciom i ich rodzicom, będę się realizować. Od kilku lat pracuję w poradni psychologiczno–pedagogicznej, gdzie na co dzień zajmuję się diagnozą, terapią młodzieży oraz konsultacjami wychowawczymi dla rodziców. Z zamiłowania tworzę też i prowadzę warsztaty oraz szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Uwielbiam pracę z młodzieżą i dziećmi w wieku szkolnym. Staram się na bieżąco poznawać ich świat oraz bieżące trendy, które dominują w ich codzienności. Dzięki temu królujące dziś gry komputerowe, style muzyczne czy wirtualni bohaterowie nie są mi obcy, co jest dużym ułatwieniem w dotarciu do małego klienta. Poza tym, w pracy z dziećmi staram się wykorzystywać ich naturalną otwartość i zainteresowanie opanowaniem nowych umiejętności i kompetencji, gdyż według mnie jest to kluczem do nauki radzenia sobie z większością problemów i trudności. Prywatnie jestem fajną żoną i mamą, która z pokorą i dużą euforią czeka na każdy nowy dzień.


Anna Pankowska

 

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, terapeutą. Ukończyłam społeczną psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W pracy z osobami dorosłymi specjalizuję się głównie w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Służę pomocą w sytuacjach, w których relacja z osobami najbliższymi nie zaspokaja potrzeb psychicznych klienta lub jest źródłem różnego rodzaju kłopotów. Wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej zdobyłam kończąc Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 


Natomiast doświadczenie nabyłam odbywając staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Obecnie pracuję terapeutycznie z osobami doznającymi przemocy, jak również jestem członkiem jednego z warszawskich interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pracy terapeutycznej posługuję się przede wszystkim nurtem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), choć w odpowiedzi na potrzeby klientów korzystam również z metod zaczerpniętych z innych szkół i nurtów. Zgodnie z założeniami TSR, prowadząc terapię skupiam się siedzącym przede mną człowieku, a nie na problemie, z którym przyszedł. Praca terapeutyczna polega na wykreowaniu z klientem obrazu preferowanej przyszłości oraz kroków do niej prowadzących. Niezmiernie ważne jest również wydobycie zasobów klienta, dzięki którym będzie on mógł odbyć zaplanowaną drogę. Zrealizowałam I i II stopień szkoleń w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i staram się dalej rozwijać w tym zakresie, poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach uzupełniających. Jestem również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 

Jednak głównym obszarem mojego zainteresowania jest praca z dzieckiem i jego rodziną. Od kilku lat jestem związana z oświatą. Mam doświadczenie w pracy zarówno w szkole, jak i w poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie zajmowałam się zarówno terapią jak i interwencją kryzysową. Ukończyłam kurs doskonalący w zakresie pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci. Moją główną specjalizacją, jak również moją pasją jest praca z nastolatkiem. Młode osoby mogą zgłaszać się do mnie z wszelkimi problemami wieku dorastania. Mogą to być zarówno problemy szkolne (w kontaktach z rówieśnikami, w koncentracji uwagi, z zachowaniem, itp.), jak i rodzinne czy osobiste (konflikty z rodzicami czy rodzeństwem, obniżona samoocena, zniekształcony obraz własnej osoby, trudności z akceptacją przeżywanych naturalnych zmian, itp.).


Anna Stepka

 

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, pedagogiemi i psychoterapeutą, absolwentką Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam 4- letnią Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas stażu w III Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Poradni Psychoonkologii w Centrum Onkologii- Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie oraz w Poradni Zdrowia Psychcznego przy Szpitalu św. Anny w Piasecznie. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu św. Anny w Piasecznie oraz w Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii- Instytutucie im. Marii Skłodwskiej- Curie w Warszawie, gdzie udzielam wsparcia psychologicznego oraz prowadzę psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Swoją pomoc kieruję do osób borykających się z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami adaptacyjnymi i psychosomatycznymi. Pomagam również osobom doznających cierpienia, samotności, smutku, bezradności i zwątpienia w różnych obszarach codziennego funkcjonowania, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (rozwód, choroba, śmierć). Swoją pracę poddaję superwizji u superwizora rekomendowanego przez PTP..


Anita Sobczak ( OBECNIE NA URLOPIE )

 

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zajmuję się diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią osób dorosłych. Obszar mojej specjalizacji to zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe: fobie specyficzne, fobie społeczne, napady paniki, lęk uogólniony, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego (PTSD) oraz zaburzenia osobowości. Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując z pacjentami na Oddziale Psychiatrycznym, Oddziale Psychosomatycznym oraz Oddziale Zaburzeń Nerwicowych w prywatnej klinice psychiatrycznej i terapii uzależnień. Moje codzienne obowiązki koncentrują się wokół prowadzenia badań psychologicznych celem stawiania trafnej diagnozy, wykładów psychoedukacyjnych, technik relaksacyjnych oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej pacjentów stacjonarnych oraz na oddziale dziennym. W przeszłości pracowałam z dziećmi i młodzieżą w Domu Dziecka, na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Oddziale Psychiatrii Dziecięcej. Moja praca jest dla mnie wielką pasją, do której podchodzę z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Dlatego też stale wzbogacam swoją wiedzę i umiejętności, regularnie uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach na temat pracy z pacjentem. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów, co zapewnia skuteczność i jakość moich metod pracy