INDYWIDUALNA TERAPIA

DLA OSÓB DOROSŁYCH

Skierowana jest do osób, które spotykają się z trudnościami w funkcjonowaniu(np. z przystosowanie do grup społecznych, asertywność, zaburzenia związane ze stresem i brakiem czasu), chcą zrozumieć siebie i swoje zachowania lub nauczyć się dokonywania właściwych wyborów. Poprzez pracę z terapeutą pacjent uczy się zrozumienia dla samego siebie i dąży do kontroli i zmian cech i zachowań, które stanowią dla niego trudność i zaburzają relacje z otoczeniem.

Terapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży to szansa na osób, które:

 • Mają poczucie, że nie są warte miłości
 • Przeżywają rozwód, utratę bliskiej osoby, trudności pogodzenia się z rozstaniem
 • Przeżywają chorobę lub śmierć bliskiej osoby
 • Czują, że potrzeby emocjonalne w dzieciństwie lub obecnie nie są zaspokajane
 • Doświadczyły urazu lub traumy, której skutki odczuwane są do dziś
 • Mają myśli samobójcze, okaleczają się
 • Mają kłopot z zaakceptowaniem swojej orientacji seksualnej, obawiają się reakcji bliskich i otoczenia
 • Odczuwają problemy w kontaktach z ludźmi, kryzysy w relacjach z bliskimi
 • Unikają związków w obawie przed odrzuceniem lub niepowodzeniem
 • Mają poczucie nadmiernej odpowiedzialności za siebie i innych
 • Przeżywają wypalenie zawodowe
 • Stykają się z problemy w pracy takimi jak stres, brak czasu, złe traktowanie, mobbing
 • Nadużywają alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • Mają problemy z hazardem, skłonnością do zachowań ryzykownych
 • Mają w rodzinie osoby nadużywające alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
 • Doświadczają poczucia zagubienia, osamotnienia, pustki, braku sensu życia
 • Wątpią we własne siły i zasoby emocjonalne i intelektualne
 • Mają obniżone poczucie własnej wartości
 • Są stale rozdrażnione, podirytowane
 • Mają problemy z koncentracją i zorganizowaniem
 • Czują presję otoczenia do podejmowania kluczowych decyzji związanych z edukacją lub pracą
 • Nie radzą sobie z wejściem w dorosłe życie, wyprowadzką z domu rodzinnego, zmianą otoczenia