TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Ten rodzaj terapii skierowany jest do par małżeńskich i partnerskich, które doświadczają trudności w związku, chcą umocnić lub przywrócić bliską relację. W trakcie trwania związku, partnerzy doświadczają wielu emocji płynących z ich relacji. Dzieją się sprawy, które dostarczają radości i nadziei ale też żalu i rozczarowania. Terapia pozwala partnerom racjonalnie ocenić siebie i swój wkład w związek i jego przebieg. Umożliwia wypracowanie zbalansowania wkładu w relację obu partnerów. Terapia może być skoncentrowana zarówno na konkretnym problemie lub wydarzeniu(np. zdrada, utrata pracy jednego z partnerów, kryzys wieku)lub ogólnym poczuciu zagubienia w związku(frustracja, znudzenie, pytania o sens dalszej relacji).W sesjach obowiązkowo uczestniczą oboje partnerzy. Podczas spotkań terapeuta pomaga ustalić i usunąć źródło konfliktów i niezadowoleń wynikających z dotychczasowej relacji, jednocześnie ucząc partnerów samodzielnego wglądu we własne emocje, co daje szanse na skutecznie rozwiązywanie konfliktów w przyszłości.
 

Terapia par i małżeństw to szansa dla związków, które:
 

  • Zmagają się z trudnościami w porozumiewaniu się i okazywaniu uczuć
  • Starają się odbudować wzajemne zaufanie po zdradzie
  • Mają trudności z komunikowaniem swoich uczuć
  • Spotykają się z uczuciem nadmiernej zazdrości ze strony jednego z partnerów
  • Czują, że uzależniają się emocjonalnie od drugiej osoby
  • Nie czerpią wystarczającej satysfakcji z życia seksualnego
  • Przeżywają zmiany związanie np. z ciążą i pojawieniem się dziecka w rodzinie, życiem w związku po narodzinach dziecka, odejściu dzieci z domu
  • Napotykają trudności w budowaniu stałej relacji
  • Starają się pracować nad poczuciem rutyny i wypalenia emocjonalnego
  • Mają trudności związane z prawidłowym określaniem potrzeb i wzajemnych oczekiwań